123
 

Giám sát đường huyết liên tục

Cập nhật: 10/11/2016
Lượt xem: 1230

iPro®2 Professional CGM - Giám sát đường liên tục

Công nghệ iPro2 Professional Professional CGM sẽ giúp các bác sĩ có cái nhìn rõ hơn vào hồ sơ hoàn chỉnh đường huyết bệnh nhân của họ '. Khi được sử dụng để làm cho điều trị và lối sống khuyến nghị, dữ liệu chuyên nghiệp CGM có thể dẫn đến cải thiện Control1 glucose.
 

iPro2 cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn
Nhanh chóng phát hiện ra hạ đường huyết ẩn và sự kiện tăng đường huyết
Những hiểu biết tốt hơn có thể dẫn đến những quyết định tốt hơn và điều khiển tốt hơn
Cung cấp cho bạn dữ liệu quan trọng để thực hiện điều chỉnh điều trị thích hợp
Dễ sử dụng, dễ dàng để giải thích
Bệnh nhân đặt - Up trong vài phút: nhỏ; đi về cuộc sống hàng ngày
Dễ dàng truy cập vào các báo cáo cá nhân hoá thông qua các phần mềm dựa trên web
Dữ liệu lâm sàng toàn diện trong hình ảnh đơn giản
Để biết thông tin về sản phẩm hoặc đặt hàng, xin vui lòng gọi 04.22.456.798

Modules Đào tạo Trực tuyến iPro2

iPro2 làm sạch và khử trùng

Nhân viên văn phòng sử dụng iPro2 Professional CGM phải hoàn thành việc làm sạch và khử trùng iPro2. Hoàn tất thành công Làm sạch và khử trùng iPro2 Đào tạo Hướng dẫn bởi một nhân viên văn phòng là một yêu cầu đặt hàng cho hệ thống iPro2 Professional CGM.
 

 
Chạy iPro và đánh giá

Phần này cung cấp hai mô-đun đào tạo trực tuyến, Start và Easy( Đánh giá)  cung cấp tất cả các thông tin mà bạn cần phải xác định xem iPro2 sẽ có lợi cho bệnh nhân và thực hành của bạn. iPro2 Professional CGM Làm sạch và khử trùng Hướng dẫn Đào tạo là cần đào tạo cho người mới sử dụng và có thể được thực hiện trên bảng điều khiển tiếp theo.
 

Đơn giản 2 Start. Easy 2 Đánh giá. bao gồm các phần sau:
Giới thiệu về CGM
iPro2 Tổng quan
Đào tạo chuyên gia
Nếu văn phòng của bạn hiện đang sử dụng iPro2 Professional CGM và bạn muốn được chứng nhận là một chuyên gia iPro2, xin vui lòng liên hệ với VIANPHARMA đại diện Medtronic tại Việt Nam.

XEM TIẾP >> Máy đo đường huyết , Bơm Insulin 
Các tin tức khác    
Video
CombilipidParocontinHaspan
ViAnpharma JSC.,
Văn phòng đại diện: Tầng 8, Số 188 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.22.456.798 - Email: info@vianpharma.vn - Website :  www.vianpharma.vn
Bản quyền thuộc về ViAnpharma.